Välkommen till Teknikservice AB

Vi har kontor i Katrineholm och Nyköping. Vi utför installationer inom hela Mälardalen samt delar utav Östergötland.

Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustning, produkter och tjänster, utföra installationer för energieffektiva system, kundanpassa lösningar i El-Tele-Data-Antenn-Larm- och industriinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden.


               Teknikservice i Katrineholm

                                                                                            Teknikservice i Nyköping

Teknikservice AB
Ljungvägen 7                                  
641 39 KATRINEHOLM

Tel: 0150 - 66 26 06
Fax: 0150 - 66 26 05
Email: info@teknikservice.se

Teknikservice AB
Drottning Märtas Väg 5
611 31 NYKÖPING

Tel: 0155 - 21 60 40
Email: info@teknikservice.se